Venezuela, la madre di tutte le guerre (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).  

Le Venezuela, la mère de toutes les guerres (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ CC ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Edición: Ane Lópes. Presentación: Lázaro Oramas. Edición gráfica: Esther Jávega. Redacción: José Manzaneda.

Venezuela, la madre de todas las guerras

Cubainformación TV – Basado en un texto de Arantxa Tirado.- En los primeros años de Revolución bolivariana, el reparto de la renta petrolera de Venezuela redujo en 5,7 veces la brecha entre sectores ricos y pobres.

La pobreza disminuyó un 56% y la economía creció el 43%.

El Poder Imperial se propuso acabar con esta “mal ejemplo” para el Sur Global. Y aprovechó el shock por la muerte de Hugo Chávez como pistoletazo de una guerra económica a gran escala.

Primero fue la desaparición selectiva de productos, el acaparamiento y la especulación. Después, la hiperinflación inducida y el ataque a la moneda.

Más tarde, las sanciones económicas, el bloqueo financiero y el robo de propiedades y activos del Estado venezolano.

En los últimos seis años, Venezuela ha perdido el 99 % de sus ingresos. Y la población civil ha visto deteriorado su acceso a alimentos, medicinas, electricidad o agua.

Todo para convencernos, como con el bloqueo a Cuba, del “fracaso económico del socialismo”.

Pero la guerra va mucho más allá. Es una operación global de “cambio de régimen” con una variedad de acciones simultáneas.

Sabotaje a servicios e infraestructuras, ciberataques, guerra mediática, paramilitarismo, asesinato selectivo, cerco diplomático...

Es la síntesis de todos los tipos de guerra: convencional, asimétrica, irregular…

Y no hay límites, porque todo vale. Venezuela es el laboratorio de la guerra híbrida en el siglo XXI. La madre… de todas las guerras.

 

Venezuela, la madre di tutte le guerre

Traduzione: Francesco Monterisi

Nei primi anni della Rivoluzione Bolivariana, la distribuzione della rendita petrolifera del Venezuela  ha ridotto di 5,7 volte il divario tra i settori ricchi e poveri.

La povertà è diminuita del 56% e l'economia è cresciuta del 43%.

Il Potere Imperiale si è proposto di porre fine a questo "cattivo esempio" per il Sud Globale. Ed ha approfittato dello shock per la morte di Hugo Chávez come innesco di una guerra economica su vasta scala.

Prima è stata la scomparsa selettiva dei prodotti, l'accaparramento e la speculazione. Poi, l'iperinflazione indotta e l'attacco alla valuta.

Successivamente, le sanzioni economiche, il blocco finanziario ed il furto di proprietà e beni dello Stato venezuelano.

Negli ultimi sei anni, il Venezuela ha perso il 99% delle sue entrate. E la popolazione civile ha visto deteriorarsi il proprio accesso a cibo, medicine, elettricità o acqua.

Il tutto per convincerci, come con il blocco di Cuba, del "fallimento economico del socialismo".

Ma la guerra va molto al di là. Si tratta di un'operazione globale di "cambio di regime" con una varietà di azioni simultanee.

Sabotaggio di servizi ed infrastrutture, attacchi informatici, guerra mediatica, paramilitarismo, assassinio selettivo, assedio diplomatico ...

È la sintesi di tutti i tipi di guerra: convenzionale, asimmetrica, irregolare...

E non ci sono limiti, perché tutto vale. Il Venezuela è il laboratorio della guerra ibrida nel XXI secolo. La madre ... di tutte le guerre.

 

Le Venezuela, la mère de toutes les guerres

Traduction: Rose-Marie LOU

Cubainformación TV - Basé sur un texted’Arantxa Tirado.- Au cours des premières années de la Révolution bolivarienne, la répartition du revenu pétrolier du Venezuela a réduit de 5,7 fois le fossé entre les riches et les pauvres.

La pauvreté a diminué de 56 % et l’économie a progressé de 43 %.

Le Pouvoir Impérial se proposa de mettre fin à ce "mauvais exemple" pour le Sud Global. Et il profita du choc de la mort d’Hugo Chavez comme coup d’envoi d’une guerre économique à grande échelle.

D’abord ce fut la disparition sélective des produits, l’accaparement et la spéculation. Puis, l’hyperinflation induite et l’attaque de la monnaie.

Ensuite, les sanctions économiques, le blocus financier et le vol des biens et avoirs de l’État vénézuélien.

Au cours des six dernières années, le Venezuela a perdu 99 % de ses revenus. Et la population civile a vu son accès à la nourriture, aux médicaments, à l’électricité ou à l’eau se détériorer.

Tout cela pour nous convaincre, comme avec le blocus de Cuba, de "l’échec économique du socialisme".

Mais la guerre va bien au-delà. C’est une opération globale de "changement de régime" avec un ensemble d’actions simultanées.

Sabotage des services et des infrastructures, cyberattaques, guerre médiatique, para-militarisme, assassinats ciblés, siège diplomatique...

C’est la synthèse de tous les types de guerre : conventionnelle, asymétrique, irrégulière...

Et il n’y a pas de limites, parce que tout est permis. Le Venezuela est le laboratoire de la guerre hybride au XXIe siècle. La mère... de toutes les guerres.

 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΩΝ-ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΤΑ 5,7 ΦΟΡΕΣ.

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 56% ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 43%.

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ «ΚΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΤΟ.  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΣΟΚ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ Ως ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.

ΠΡΩΤΑ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, Η ΣΥΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ.ΕΠΕΙΤΑ, Ο ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΛΟΠΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ Η ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟ 99% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ. ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΙΔΕ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗ.

ΟΚΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ»..

ΑΛΛΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΠΕΡΑ.ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ» ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, ΜΙΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ, ΑΣΥΜΕΤΡΟΥ, ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ …

ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ. Η ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ.

.redgriega.blogspot.com

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: https://t.me/cubainformacion

Especiales
Cubainformación TV – Basado en un texto de Rosa Miriam Elizalde - La Jornada.- La Habana: tras medio siglo de conflicto armado y medio millón de muertes, en 2016 se firmaba la paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de la...
La CIA e l'opinione pubblica interna di Cuba (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La CIA et l’opinion publique interne de Cuba (Version fran...
Crisi a Cuba: “La povertà passa: ciò che non passa è il disonore” (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La crise &agra...
Lo último
Cuba, el huracán y la palma
Iroel Sánchez - La Pupila Insomne.- Todos hemos sido afectados por el impacto del huracán Ian. Es comprensible la lógica irritación de quienes llevan varios días sin servicio eléctrico: la pérdida...
Ver / Leer más
La Columna
No caerá
Gerardo Moyá Noguera*.- El criminal bloqueo existente del imperio/EEUU contra Cuba y demás países democráticamente elegidos por el pueblo, no pararán de luchar jamás. Esta es una lucha, casi interminable. La ...
La Revista