Cuba: crisi elettrica o gli effetti di una guerra? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Κούβα: κρίση ηλεκτροδότησης ή επιπτώσεις ενός πολέμου; (Ελληνική  έκδοση: κάντε κλικ στο CC στο βίντεο, επιλέξτε γλώσσα και αναπαράγετε. Μπορείτε να διαβάσετε το ελληνικό κείμενο παρακάτω).

Cuba : crise électrique ou les effets d’une guerre ? (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Kuba: Krise der Stromversorgung oder die Auswirkungen eines Krieges? (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno. Presentación: Lázaro Oramas.

Espacio “Doble rasero” en Cubainformación TV

Cuba: ¿crisis eléctrica o los efectos de una guerra?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- La crisis eléctrica en Cuba, los apagones, son noticia internacional (1). Su causa es evidente y objetiva: la precariedad tecnológica de las centrales eléctricas de un país sin divisas y bajo el bloqueo de EEUU (2). Pero lo que leemos es que todo se debe al “fracaso del comunismo” (3), a un supuesto “estado fallido” (4). Por cierto, en Puerto Rico, con el servicio eléctrico privatizado, también hay constantes apagones (5). ¿Será culpa del comunismo?

Si en Cuba grupos de personas protestan, desesperadas, por los cortes de luz, nos aseguran que la gente muestra así “su desacuerdo con el régimen” y sale “a las calles a pedir libertad” (6). Pero si, en Puerto Rico, la policía dispara gases lacrimógenos, a quemarropa, a quienes protestan contra los apagones (7), o si golpea a periodistas (8), ¿por qué no leemos términos parecidos, como “régimen”, “represión” o “libertad”?

Por cierto, en tiempos de inflación, en Cuba no ha habido subida alguna del precio de la luz, que en Puerto Rico ha sido de un 60 % (9). En Colombia, país petrolero y con grandes inversiones extranjeras, hay aún medio millón de viviendas sin electricidad (10) (11). La electrificación en Cuba, por el contrario, según datos del Banco Mundial, es cercana al 100 % (12). ¿Lo habían leído?

Y es que la retórica del “estado fallido” -aplicada ahora a Cuba- va siempre unida a la petición -directa o velada- de una “intervención humanitaria” por parte de EEUU. Es el objetivo final para completar el círculo: Washington aprieta el bloqueo al máximo, para provocar estallidos sociales, ingobernabilidad y una emigración descontrolada; después, se presenta como la “mano salvadora” ante la crisis generada (13). El resto, es historia conocida. La de Libia, que pasó, de ser el país con mayor índice de desarrollo humano de África (14), a convertirse –este sí- en un verdadero estado fallido, con dos gobiernos y en guerra civil permanente (15). O la de Siria, donde EEUU, tras instigar una guerra civil de diez años (16), hoy sigue robando el petróleo del país, a razón de 66 mil barriles diarios (17). Sin que a los medios les interese lo más mínimo.

Y es que el Gobierno de EEUU, desde la propia independencia del país, ha realizado cerca de 400 intervenciones militares (18). Desde 1982, ha tomado parte en 350 golpes de Estado, 150 de ellos exitosos (19). Este pasado julio, el asesor de Seguridad Nacional en el gobierno de Trump, John Bolton, confesaba, entre sonrisas, su participación directa en varios intentos de golpe de Estado (20). Son esas travesuras antidemocráticas de la Casa Blanca que caen tan simpáticas en la “prensa libre”.

Venezuela: el bloqueo de EEUU consiguió destruir hasta el 99 % de todos sus ingresos petroleros (21). Con consecuencias sociales, igual que para Cuba, dramáticas. Sin embargo, para este año se prevé que la economía venezolana crezca no menos del 10 % (22). Y es que el cerco político, económico y mediático contra Caracas, definitivamente, ha fracasado. ¿Quieren la muestra? El diario “El País”, que hace bien poco seguía catalogando a Juan Guaidó como “presidente interino respaldado por más de 50 países” (23) (24) y que ya lo ha degradado a “candidato opositor” (25). Pero las heridas de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela tardarán mucho en sanar. Y sus culpables están en la hemeroteca: los gobiernos, partidos políticos y periodistas que reconocieron a un pelele golpista impuesto por Donald Trump.

Hoy, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sufre una persecución judicial para que no pueda presentarse a las próximas elecciones (26). Algo similar a lo sufrido en Brasil por Lula. No hay prueba alguna contra ella, pero quienes dictan sentencia son los medios, donde no funciona la presunción de inocencia. La periodista de Univisión Patricia Janiot decía que los actos de apoyo popular a Cristina son “insólitos”, porque “no hemos visto una sola prueba de su inocencia” (27). Literal. Por cierto, ¿han oído que Patricia Janiot denunciara, años atrás, el asesinato de sus colegas profesionales en México o Colombia? No. Pero ahora sí (28) (29). Cuando en ambos países hay gobernantes progresistas que no le gustan.

Sigamos hablando de “justicia”. Porque en Israel acaban de condenar a 12 años de prisión al palestino Mohamed al Halabi, director en Gaza de la ONG World Vision, por un supuesto desvío de dinero a la organización Hamas (30). La ONG, con sede en Nueva York, así como su principal donante, el Gobierno de Australia, ya realizaron sendas auditorías que descartaron cualquier operación irregular. Hace un año, la cooperante española Juana Ruiz fue condenada a 13 meses de prisión por el mismo motivo (31). Y es que estamos hablando de Israel. Impune y libre de condenas... y editoriales.

Por cierto, a comienzos de este mes de agosto, nuevos bombardeos de Israel sobre Gaza mataron a 48 personas, 17 de ellas niños y niñas (32). Y es que en Palestina, reflejo y símbolo del mundo en que vivimos, cada misil de 100 mil dólares, lanzado desde un avión valorado en 20 millones y cuyo viaje tiene un coste de 6 mil dólares por hora, asesina a cada rato a personas que, allí abajo, viven con menos de un dólar al día (33). Hasta la próxima.

 1. https://www.americateve.com/raul-castro/apagones-cuba-obligan-raul-castro-salir-y-dar-la-cara-n1148819
 2. http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/08/31/sin-amnesia/
 3. https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/vocero-regimen-aguantaria-millon-de-apagones
 4. https://www.cubanet.org/destacados/cuba-estado-fallido-y-crisis-humanitaria/
 5. https://www.dw.com/es/cientos-protestan-en-puerto-rico-contra-empresa-el%C3%A9ctrica/a-62934380
 6. https://www.cibercuba.com/noticias/2022-08-19-u1-e199370-s27061-protestas-varios-municipios-cuba-apagones
 7. https://twitter.com/ldejesusreyes/status/1563202921998589958?t=2YpK6c72cllwInRXCcvEjA&s=03
 8. https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/protesta-luma-energy-puerto-rico-gases-lacrimogenos-arrestos
 9. https://es.finance.yahoo.com/noticias/cientos-personas-protestan-empresa-el%C3%A9ctrica-014324736.html
 10. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892
 11. https://twitter.com/may99672027/status/1534751620923281408
 12. https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CU
 13. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/mundo/pedir-intervencion-humanitaria-en-cuba-es-llamar-a-eu-bruno-rodriguez/
 14. https://rebelion.org/por-que-un-cambio-de-regimen-en-libia/
 15. https://www.rtve.es/noticias/20220828/decenas-muertos-combates-milicias-tripoli-libia/2398863.shtml
 16. https://rebelion.org/discusiones-sobre-la-tragedia-siria/
 17. https://misionverdad.com/eeuu-roba-mas-de-80-de-la-produccion-petrolera-de-siria-por-dia
 18. https://t.co/K1cdbJMwyr
 19. http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/18/estados-unidos-participo-en-350-golpes-de-estado-revelo-investigacion-video/
 20. https://t.co/vk9vdnpeQQ
 21. https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200930/venezuela-perdio-99-por-ciento-ingresos-petroleros-8134138
 22. https://www.elpais.cr/2022/08/23/cepal-aumenta-proyeccion-de-crecimiento-del-pib-de-venezuela-a-10-en-2022/
 23. https://elpais.com/internacional/2019/11/14/actualidad/1573753809_786048.html
 24. https://elpais.com/internacional/2019/12/15/america/1576427053_816944.html
 25. https://elpais.com/internacional/2022-08-28/de-presidente-a-candidato-guaido-se-prepara-para-competir-en-las-primarias-de-la-oposicion-venezolana.html
 26. https://www.pagina12.com.ar/476970-odian-la-alegria-y-el-amor-peronistas
 27. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563687961631268864
 28. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563348742916698112
 29. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1564322836537192448
 30. https://www.lavanguardia.com/internacional/20220831/8491374/israel-condena-12-anos-prision-director-gaza-ong-word-vision.html
 31. https://elpais.com/espana/2022-02-12/juana-ruiz-he-sido-utilizada-por-israel-por-ser-espanola-y-palestina.html
 32. https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/296356-aumenta-a-48-el-numero-de-muertos-por-la-operacion-aerea-israeli-en-la-franja-de-gaza
 33. https://t.co/f0nMVHyxqy

 

Cuba: crisi elettrica o gli effetti di una guerra?

Traduzione Francesco Monterisi

La crisi elettrica a Cuba, i blackout, sono notizia internazionale (1). La sua causa è ovvia e oggettiva: la precarietà tecnologica delle centrali elettriche di un Paese senza valuta estera e sotto il blocco USA (2). Ma ciò che leggiamo è che tutto è dovuto al "fallimento del comunismo" (3), ad un presunto "stato fallito" (4). A proposito, anche a Porto Rico, con il servizio elettrico privatizzato, ci sono continui blackout (5). Sarà colpa del comunismo?

Se, a Cuba, gruppi di persone protestano, disperate, contro le interruzioni di corrente, ci assicurano che la gente mostra così “il proprio disaccordo con il regime” e scende “instrada per chiedere libertà” (6). Ma se, a Porto Rico, la polizia spara gas lacrimogeni, a distanza ravvicinata, contro coloro che protestano contro i blackout (7), o se picchiano i giornalisti (8), perché non leggiamo termini simili, come "regime", "repressione" o "libertà"?

A proposito, in tempi di inflazione, a Cuba non c'è stato alcun aumento del prezzo dell'elettricità che,in Porto Rico, è stato del 60% (9). In Colombia, paese petrolifero con grandi investimenti stranieri, ci sono ancora mezzo milione di case senza elettricità (10) (11). L'elettrificazione a Cuba, al contrario, secondo i dati della Banca Mondiale, è vicina al 100% (12). L'avevate letto?

E’ che la retorica dello "Stato fallito" - ora applicata a Cuba - è sempre legata alla richiesta -diretta o velata- di un "intervento umanitario" da parte USA. È l'obiettivo finale per completare il cerchio: Washington stringe al massimo il blocco, per provocare disordini sociali, ingovernabilità ed un’emigrazione incontrollata; dopo si presenta come la “mano salvifica” di fronte alla crisi generata (13). Il resto è storia nota. Quella della Libia, che è passato dall'essere il Paese con il più alto indice di sviluppo umano in Africa (14), a diventare – questo sì – un vero Stato fallito, con due governi e una guerra civile permanente (15). O quella della Siria, dove gli USA, dopo aver istigato una guerra civile decennale (16), continuano, oggi, a rubare il petrolio del Paese, al ritmo di 66mila barili al giorno (17). Senza che ai media interessi minimamente.

E’ che il governo USA, sin dalla stessa indipendenza del Paese, ha realizzato quasi 400 interventi militari (18). Dal 1982 ha preso parte a 350 colpi di stato, 150 dei quali riusciti (19). Lo scorso luglio, il consigliere per la Sicurezza Nazionale nel governo Trump, John Bolton, ha confessato, tra sorrisi, la sua partecipazione diretta a diversi tentativi di colpo di stato (20). Sono quelle birbonate antidemocratiche della Casa Bianca che risultano tantosimpatiche nella "stampa libera".

Venezuela: il blocco USA è riuscito a distruggere fino al 99% di tutte le sue entrate petrolifere (21). Con conseguenze sociali, come per Cuba, drammatiche. Tuttavia, per quest'anno si prevede che l'economia venezuelana cresca non meno del 10% (22). E’ che l'assedio politico, economico e mediatico contro Caracas è definitivamente fallito. Volete la prova? Il quotidiano "El País", che sino a non molto tempo fa continuava a classificare Juan Guaidó come "presidente ad interim sostenuto da più di 50 paesi" (23) (24)lo ha già degradato a "candidato dell'opposizione" (25). Ma le ferite della guerra economica, contro il popolo venezuelano, impiegheranno molto tempo a sanarsi. E i suoi colpevoli sono in emeroteca: i governi, partiti politici e giornalisti che hanno riconosciuto un burattino golpista imposto da Donald Trump.

Oggi la vicepresidentessa dell'Argentina, Cristina Fernández, soffre una persecuzione giudiziaria affinché non possapresentarsi alle prossime elezioni (26). Qualcosa di simile a quello sofferto da Lula in Brasile. Non c’è alcuna prova contro di lei, ma coloro chedettano sentenza sono i media, dove non funziona la presunzione di innocenza. La giornalista di Univisión Patricia Janiot ha affermato che gli atti di sostegno popolare a Cristina sono “insoliti”, perché “non abbiamo visto una sola prova della sua innocenza” (27). Letterale. A proposito, avete sentito che Patricia Janiotabbia denunciato, anni addietro, l'omicidio dei suoi colleghi professionisti in Messico o in Colombia? No. Ma ora sì (28) (29). Quando in entrambi i paesi ci sono governanti progressisti che non le piacciono.

Continuiamo a parlare di "giustizia". Perché in Israele hanno appena condannato a 12 anni di prigione il palestinese Mohamed al Halabi, direttore a Gaza della ONG World Vision, per un presunto dirottamento di denaro all'organizzazione Hamas (30). La ONG, con sede a New York, così come il suo principale donatore, il governo australiano, hanno già effettuato audit che hanno escluso qualsiasi operazione irregolare. Un anno fa, lacooperante spagnola Juana Ruiz è stata condannata a 13 mesi di carcere per lo stesso motivo (31). E’ che stiamo parlando di Israele. Impunito e libero da condanne… ed editoriali.

A proposito, all'inizio di questo mese di agosto, nuovi bombardamenti israeliani su Gaza hanno ucciso 48 persone, 17 delle quali bambini/e (32). E’che in Palestina, riflesso e simbolo del mondo in cui viviamo, ogni missile da 100000 dollari, lanciato da un aereo del valore di 20 milioni e il cui viaggio costa 6000 dollari l'ora, assassina, ogni volta, persone che, lì sotto, vivono con meno di un dollaro al giorno (33). Alla prossima.

 1. https://www.americateve.com/raul-castro/apagones-cuba-obligan-raul-castro-salir-y-dar-la-cara-n1148819
 2. http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/08/31/sin-amnesia/
 3. https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/vocero-regimen-aguantaria-millon-de-apagones
 4. https://www.cubanet.org/destacados/cuba-estado-fallido-y-crisis-humanitaria/
 5. https://www.dw.com/es/cientos-protestan-en-puerto-rico-contra-empresa-el%C3%A9ctrica/a-62934380
 6. https://www.cibercuba.com/noticias/2022-08-19-u1-e199370-s27061-protestas-varios-municipios-cuba-apagones
 7. https://twitter.com/ldejesusreyes/status/1563202921998589958?t=2YpK6c72cllwInRXCcvEjA&s=03
 8. https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/protesta-luma-energy-puerto-rico-gases-lacrimogenos-arrestos
 9. https://es.finance.yahoo.com/noticias/cientos-personas-protestan-empresa-el%C3%A9ctrica-014324736.html
 10. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892
 11. https://twitter.com/may99672027/status/1534751620923281408
 12. https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CU
 13. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/mundo/pedir-intervencion-humanitaria-en-cuba-es-llamar-a-eu-bruno-rodriguez/
 14. https://rebelion.org/por-que-un-cambio-de-regimen-en-libia/
 15. https://www.rtve.es/noticias/20220828/decenas-muertos-combates-milicias-tripoli-libia/2398863.shtml
 16. https://rebelion.org/discusiones-sobre-la-tragedia-siria/
 17. https://misionverdad.com/eeuu-roba-mas-de-80-de-la-produccion-petrolera-de-siria-por-dia
 18. https://t.co/K1cdbJMwyr
 19. http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/18/estados-unidos-participo-en-350-golpes-de-estado-revelo-investigacion-video/
 20. https://t.co/vk9vdnpeQQ
 21. https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200930/venezuela-perdio-99-por-ciento-ingresos-petroleros-8134138
 22. https://www.elpais.cr/2022/08/23/cepal-aumenta-proyeccion-de-crecimiento-del-pib-de-venezuela-a-10-en-2022/
 23. https://elpais.com/internacional/2019/11/14/actualidad/1573753809_786048.html
 24. https://elpais.com/internacional/2019/12/15/america/1576427053_816944.html
 25. https://elpais.com/internacional/2022-08-28/de-presidente-a-candidato-guaido-se-prepara-para-competir-en-las-primarias-de-la-oposicion-venezolana.html
 26. https://www.pagina12.com.ar/476970-odian-la-alegria-y-el-amor-peronistas
 27. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563687961631268864
 28. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563348742916698112
 29. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1564322836537192448
 30. https://www.lavanguardia.com/internacional/20220831/8491374/israel-condena-12-anos-prision-director-gaza-ong-word-vision.html
 31. https://elpais.com/espana/2022-02-12/juana-ruiz-he-sido-utilizada-por-israel-por-ser-espanola-y-palestina.html
 32. https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/296356-aumenta-a-48-el-numero-de-muertos-por-la-operacion-aerea-israeli-en-la-franja-de-gaza
 33. https://t.co/f0nMVHyxqy

 

Κούβα: κρίση ηλεκτροδότησης ή επιπτώσεις ενός πολέμου;

La Red Solid@ria Griega - Δκτυο Bloggers (redgriega.blogspot.com)

José Manzaneda, συντονιστήςτου Cubainformacion.- Η  κρίση ηλεκτροδότησης στην Κούβα, οι διακοπές ρεύματος, είναι διεθνής είδηση (1). Η αιτία της είναι προφανής και αντικειμενική: η τεχνολογική επισφάλεια των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής μιας χώρας χωρίς συνάλλαγμα και υπό τον αποκλεισμό των ΗΠΑ (2). Αλλά αυτό που διαβάζουμε είναι ότι όλα οφείλονται στην «αποτυχία του κομμουνισμού» (3), σε ένα δήθεν «αποτυχημένο κράτος» (4). Παρεμπιπτόντως, στο Πουέρτο Ρίκο, με την ιδιωτικοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν επίσης συνεχείς διακοπές ρεύματος (5). Φταίει ο κομμουνισμός εκεί ;

Εάν στην Κούβα διαδηλώνουν ομάδες ανθρώπων,  απελπισμένοι για τις διακοπές ρεύματος, μας διαβεβαιώνουν ότι έτσι οι άνθρωποι δείχνουν «τη διαφωνία τους με το καθεστώς» και βγαίνουν στους δρόμους «για να ζητήσουν ελευθερία» (6). Αλλά αν, στο Πουέρτο Ρίκο, η αστυνομία εκτοξεύει δακρυγόνα, από κοντά, σε όσους διαμαρτύρονται για τα μπλακ άουτ (7), ή αν χτυπούν δημοσιογράφους (8), γιατί δεν διαβάζουμε τέτοιους τίτλους, όπως "καθεστώς" , «καταστολή» ή «ελευθερία»;

Παρεμπιπτόντως, σε περίοδο πληθωρισμού, στην Κούβα δεν  αυξήθηκε  η τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία στο Πουέρτο Ρίκο  αυξήθηκε κατά  60% (9). Στην Κολομβία, μια πετρελαϊκή  χώρα με μεγάλες ξένες επενδύσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν μισό εκατομμύριο σπίτια χωρίς ρεύμα (10) (11). Η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, αντίθετα, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, πλησιάζει στο 100% (12). Το είχαν διαβάσει;

Και είναι  η ρητορική του «αποτυχημένου κράτους» -που εφαρμόζεται πλέον στην Κούβα, συνδεόμενη πάντα με το αίτημα -άμεσο ή συγκαλυμμένο- μιας «ανθρωπιστικής επέμβασης» από τις ΗΠΑ. Τελικός στόχος είναι να κλείσει ο κύκλος: Η Ουάσιγκτον σφίγγει τον αποκλεισμό στο μέγιστο, για να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή, ακυβερνησία και ανεξέλεγκτη μετανάστευση και μετά να εμφανιστεί ως το «χέρι διάσωσης» απέναντι στη κρίση που δημιουργήθηκε (13). Τα υπόλοιπα είναι η γνωστή ιστορία. Αυτή της Λιβύης, η οποία από  χώρα με τον υψηλότερο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης στην Αφρική (14), έγινε, πράγματι, ένα   αποτυχημένο κράτος, με δύο κυβερνήσεις και μόνιμο εμφύλιο πόλεμο (15). Ή αυτή της Συρίας, όπου οι ΗΠΑ, μετά την υποκίνηση ενός δεκαετούς εμφυλίου πολέμου (16), συνεχίζουν σήμερα να κλέβουν το πετρέλαιο της χώρας, με ρυθμό 66.000 βαρέλια την ημέρα (17). Χωρίς τα ΜΜΕ να ασχολούνται ούτε στο ελάχιστο.

Και είναι  η κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτή που από την ανεξαρτησία   της χώρας, έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 400 στρατιωτικές επεμβάσεις (18). Από το 1982 έχει λάβει μέρος σε 350 πραξικοπήματα, 150 από αυτά επιτυχημένα (19). Τον περασμένο Ιούλιο, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στην κυβέρνηση Τραμπ, Τζον Μπόλτον, ομολόγησε, ανάμεσα σε χαμόγελα, την άμεση συμμετοχή του σε πολλές απόπειρες πραξικοπήματος (20). Και είναι αυτές οι αντιδημοκρατικές γελοιότητες του Λευκού Οίκου που είναι τόσο συμπαθείς στον «ελεύθερο Τύπο».

Βενεζουέλα: ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατάφερε να καταστρέψει έως και το 99% όλων των εσόδων της από το πετρέλαιο (21). Με κοινωνικές συνέπειες, όπως και για την Κούβα, δραματικές. Ωστόσο, για φέτος η οικονομία της Βενεζουέλας αναμένεται να αναπτυχθεί τουλάχιστον κατά 10% (22). Και είναι ότι η πολιτική, οικονομική και μιντιακή πολιορκία κατά του Καράκας έχει σίγουρα αποτύχει. Θέλετε απόδειξη; Η εφημερίδα «ElPaís», η οποία  μέχρι πριν από λίγο καιρό συνέχισε να χαρακτηρίζει τον  Χουάν Γκουαιδό  ως «προσωρινό πρόεδρο που υποστηρίζεται από περισσότερες από 50 χώρες» (23) (24) και  τώρα τον υποβίβασε σε «υποψήφιο της αντιπολίτευσης» (25). Αλλά οι πληγές του οικονομικού πολέμου εναντίον του λαού της Βενεζουέλας θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να επουλωθούν. Και οι ένοχοι τους βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων: οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα και οι δημοσιογράφοι που αναγνώρισαν έναν πραξικοπηματία-μαριονέτα που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Kριστίνα Φερνάντες , υφίσταται δικαστική δίωξη, ώστε να μην μπορεί να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές (26). Κάτι παρόμοιο με αυτό που υπέστη ο Λούλα στη Βραζιλία. Δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον της, αλλά αυτοί που καταδικάζουν είναι τα ΜΜΕ, όπου το τεκμήριο της αθωότητας δεν λειτουργεί. Η δημοσιογράφος της UnivisiónPatriciaJaniot είπε ότι οι πράξεις λαϊκής υποστήριξης προς την Κριστίνα είναι «ασυνήθιστες», επειδή «δεν έχουμε δει ούτε μια απόδειξη της αθωότητάς της» (27). Κατά λέξη. Παρεμπιπτόντως, έχετε ακούσει ότι η PatriciaJaniot κατήγγειλε πριν από χρόνια τη δολοφονία των επαγγελματιών συναδέλφων της στο Μεξικό ή στην Κολομβία; Όχι. Αλλά τώρα ναι (28) (29). Όταν και στις δύο χώρες υπάρχουν προοδευτικοί κυβερνώντες που δεν τους αρέσουν.

Ας συνεχίσουμε να μιλάμε για «δικαιοσύνη». Διότι στο Ισραήλ ο Παλαιστίνιος Μοχάμεντ αλΧαλάμπι, διευθυντής της ΜΚΟ World Vision στη Γάζα, μόλις καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για φερόμενη μεταφορά χρημάτων στην οργάνωση Χαμάς (30). Η ΜΚΟ, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, καθώς και ο κύριος χορηγός της, η κυβέρνηση της Αυστραλίας, έχουν ήδη πραγματοποιήσει ελέγχους που απέκλεισαν οποιαδήποτε παράτυπη λειτουργία. Πριν από ένα χρόνο, η Ισπανίδα ακτιβίστρια ΧουάναΡουίς   καταδικάστηκε σε 13 μήνες φυλάκιση για τον ίδιο λόγο (31). Και μιλάμε για το Ισραήλ. Ατιμώρητοι και απαλλαγμένοι από καταδίκες... και πρωτοσέλιδα.

Παρεμπιπτόντως, στις αρχές αυτού του   Αυγούστου, νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα σκότωσαν 48 άτομα, 17 εκ των οποίων παιδιά (32). Και είναι ακριβώς η Παλαιστίνη, μια αντανάκλαση και σύμβολο του κόσμου στον οποίο ζούμε, κάθε πύραυλος  των 100.000 δολαρίων, που εκτοξεύεται από ένα αεροπλάνο των 20 εκατομμυρίων και του οποίου η πτήση κοστίζει 6.000 δολάρια την ώρα, σκοτώνει κάθε τόσο ανθρώπους που εκεί κάτω, ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα (33). Μέχριτηνεπόμενηφορά.

 1. https://www.americateve.com/raul-castro/apagones-cuba-obligan-raul-castro-salir-y-dar-la-cara-n1148819
 2. http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/08/31/sin-amnesia/
 3. https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/vocero-regimen-aguantaria-millon-de-apagones
 4. https://www.cubanet.org/destacados/cuba-estado-fallido-y-crisis-humanitaria/
 5. https://www.dw.com/es/cientos-protestan-en-puerto-rico-contra-empresa-el%C3%A9ctrica/a-62934380
 6. https://www.cibercuba.com/noticias/2022-08-19-u1-e199370-s27061-protestas-varios-municipios-cuba-apagones
 7. https://twitter.com/ldejesusreyes/status/1563202921998589958?t=2YpK6c72cllwInRXCcvEjA&s=03
 8. https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/protesta-luma-energy-puerto-rico-gases-lacrimogenos-arrestos
 9. https://es.finance.yahoo.com/noticias/cientos-personas-protestan-empresa-el%C3%A9ctrica-014324736.html
 10. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892
 11. https://twitter.com/may99672027/status/1534751620923281408
 12. https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CU
 13. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/mundo/pedir-intervencion-humanitaria-en-cuba-es-llamar-a-eu-bruno-rodriguez/
 14. https://rebelion.org/por-que-un-cambio-de-regimen-en-libia/
 15. https://www.rtve.es/noticias/20220828/decenas-muertos-combates-milicias-tripoli-libia/2398863.shtml
 16. https://rebelion.org/discusiones-sobre-la-tragedia-siria/
 17. https://misionverdad.com/eeuu-roba-mas-de-80-de-la-produccion-petrolera-de-siria-por-dia
 18. https://t.co/K1cdbJMwyr
 19. http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/18/estados-unidos-participo-en-350-golpes-de-estado-revelo-investigacion-video/
 20. https://t.co/vk9vdnpeQQ
 21. https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200930/venezuela-perdio-99-por-ciento-ingresos-petroleros-8134138
 22. https://www.elpais.cr/2022/08/23/cepal-aumenta-proyeccion-de-crecimiento-del-pib-de-venezuela-a-10-en-2022/
 23. https://elpais.com/internacional/2019/11/14/actualidad/1573753809_786048.html
 24. https://elpais.com/internacional/2019/12/15/america/1576427053_816944.html
 25. https://elpais.com/internacional/2022-08-28/de-presidente-a-candidato-guaido-se-prepara-para-competir-en-las-primarias-de-la-oposicion-venezolana.html
 26. https://www.pagina12.com.ar/476970-odian-la-alegria-y-el-amor-peronistas
 27. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563687961631268864
 28. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563348742916698112
 29. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1564322836537192448
 30. https://www.lavanguardia.com/internacional/20220831/8491374/israel-condena-12-anos-prision-director-gaza-ong-word-vision.html
 31. https://elpais.com/espana/2022-02-12/juana-ruiz-he-sido-utilizada-por-israel-por-ser-espanola-y-palestina.html
 32. https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/296356-aumenta-a-48-el-numero-de-muertos-por-la-operacion-aerea-israeli-en-la-franja-de-gaza
 33. https://t.co/f0nMVHyxqy

 

Espace "Deux poids, deux mesures" sur Cubainformacion TV

Cuba : crise électrique ou les effets d’une guerre ?

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformación.

Coordination des sous-titres : Antonio Garcia Moreno. Présentation : Lázaro Oramas.

Traduction : Rose-Marie LOU

- La crise de l’électricité à Cuba, les coupures de courant, font partie des informations internationale (1). Leur cause est évidente et objective : la précarité technologique des centrales électriques d’un pays qui n’a pas de devises et sous le blocus des États-Unis (2). Mais ce que nous lisons, c’est que tout est dû à "l’échec du communisme" (3), à un soi-disant "état défaillant" (4). Pourtant, à Porto Rico, avec un service électrique privatisé, il y a aussi des coupures de courant en permanence (5). Est-ce la faute du communisme ?

Si à Cuba des groupes de personnes protestent désespérément contre les coupures de courant, on nous assure que les gens manifestent ainsi "leur désaccord avec le régime" et sortent "dans les rues pour demander la liberté" (6). Mais si, à Porto Rico, la police tire des gaz lacrymogènes à bout portant sur ceux qui protestent contre les coupures de courant (7), ou si elle frappe des journalistes (8), pourquoi ne lisons-nous pas des termes similaires, tels que "régime", "répression" ou "liberté"?
Ce qui est sûr, c’est qu’en période d’inflation, à Cuba, il n’y a pas eu de hausse du prix de la lumière, alors qu’à Porto Rico elle a été de 60 % (9). En Colombie, pays pétrolier et qui a un important investissement étranger, il y a encore un demi-million de logements sans électricité (10) (11). L’électrification à Cuba, par contre, selon les données de la Banque mondiale, est proche de 100 % (12). Vous l’avez lu quelque part ?

En fait, la rhétorique de l'"État défaillant" appliquée aujourd’hui à Cuba est toujours liée à la demande, directe ou voilée, d’une "intervention humanitaire" de la part des États-Unis. C’est l’objectif final pour fermer la boucle : Washington resserre le blocus au maximum, pour provoquer des troubles sociaux, une ingouvernabilité et une émigration incontrôlée ; puis il se présente comme la "main salvatrice" face à la crise engendrée (13). Le reste, c’est   l’histoire classique. Celle de la Libye, qui est passée de l’indice de développement humain le plus élevé d’Afrique (14), à un véritable État en faillite, avec deux gouvernements et une guerre civile permanente (15). Ou celle de la Syrie, où les États-Unis, après avoir fomenté une guerre civile de dix ans (16), continuent aujourd’hui à voler le pétrole du pays, à raison de 66000 barils par jour (17). Tout cela sans intéresser un tant soit peu les médias.

Le fait est que, depuis l’indépendance du pays, le gouvernement des États-Unis a mené près de 400 interventions militaires (18). Depuis 1982, il a pris part à 350 coups d’État, dont 150 réussis (19). En juillet dernier, le conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump, John Bolton, a avoué, tout en souriant, sa participation directe à plusieurs tentatives de coup d’État (20). Ce sont ces farces antidémocratiques de la Maison Blanche qui plaisent tant à la "presse libre".

Venezuela : le blocus américain a réussi à détruire jusqu’à 99 % de tous ses revenus pétroliers (21). Avec des conséquences sociales, tout comme pour Cuba, dramatiques. Toutefois, l’économie vénézuélienne devrait croître d’au moins 10 % cette année(22). Parce que le siège politique, économique et médiatique contre Caracas a définitivement échoué. En voulez-vous la preuve ? Le quotidien "El Pais", qui continuait jusqu’à très récemment à cataloguer Juan Guaidode "président par intérim soutenu par plus de 50 pays" (23) (24) l’a déjà rétrogradé en "candidat d’opposition" (25). Mais les blessures de la guerre économique contre le peuple vénézuélien mettront très logtemps à guérir. Et leurs coupables sont dans l’hémérothèque : les gouvernements, les partis politiques et les journalistes qui ont reconnu un guignol putschiste imposé par Donald Trump.

Aujourd’hui, la vice-présidente de l’Argentine, Cristina Fernández, fait l’objet de poursuites judiciaires pour l’empêcher de se présenter aux prochaines élections (26). Un peu comme ce que Lula a vécu au Brésil. Il n’y a aucune preuve contre elle, mais ce sont les médias qui prononcent la sentence, et la présomption d’innocence n’y fonctionne pas. La journaliste d’Univisión Patricia Janiota dit que les actes de soutien populaire à Cristina sont "insolites", parce que "nous n’avons pas vu une seule preuve de son innocence" (27). Textuellement. Certainement, avez-vous entendu Patricia Janiot dénoncer, il y a quelques années, l’assassinat de ses collègues professionnels au Mexique ou en Colombie ? Non. Mais maintenant si (28) (29). Quand dans les deux pays il y a des dirigeants progressistes qui ne leurplaisent pas.

Continuons à parler de "justice". Parce qu’en Israël, le Palestinien Mohamed al Halabi, directeur à Gaza de l’ONG World Vision, vient d’être condamné à 12 ans de prison pour un prétendu détournement d’argent vers l’organisation Hamas (30). L’ONG, dont le siège est à New York, ainsi que son principal donateur, le Gouvernement australien, avaient déjà procédé à des audits qui avaient exclu toute opération irrégulière. Il y a un an, la coopérante espagnole Juana Ruiz a été condamnée à 13 mois de prison pour le même motif (31). Mais nous parlons d’Israël. En toute impunité et sans la moindre condamnation... ni éditoriaux.

En fait, au début de ce mois d’août, de nouveaux bombardements israéliens sur Gaza ont tué 48 personnes, dont 17 enfants (32). La Palestine est le reflet et le symbole du monde dans lequel nous vivons, chaque missile à 100000 dollars, lancé depuis un avion d’une valeur de 20 millions et dont le vol coûte 6000 dollars de l’heure, assassine à chaque instant des gens qui, tout en bas, vivent avec moins d’un dollar par jour (33). À la prochaine.

(1)  https://www.americateve.com/raul-castro/apagones-cuba-obligan-raul-castro-salir-y-dar-la-cara-n1148819

(2)  http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/08/31/sin-amnesia/

(3)  https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/vocero-regimen-aguantaria-millon-de-apagones

(4)  https://www.cubanet.org/destacados/cuba-estado-fallido-y-crisis-humanitaria/

(5)  https://www.dw.com/es/cientos-protestan-en-puerto-rico-contra-empresa-el%C3%A9ctrica/a-62934380

(6)  https://www.cibercuba.com/noticias/2022-08-19-u1-e199370-s27061-protestas-varios-municipios-cuba-apagones

(7)  https://twitter.com/ldejesusreyes/status/1563202921998589958?t=2YpK6c72cllwInRXCcvEjA&s=03

(8)  https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/protesta-luma-energy-puerto-rico-gases-lacrimogenos-arrestos

(9)  https://es.finance.yahoo.com/noticias/cientos-personas-protestan-empresa-el%C3%A9ctrica-014324736.html

(10)       https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892

(11)       https://twitter.com/may99672027/status/1534751620923281408

(12)       https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CU

(13)       https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/mundo/pedir-intervencion-humanitaria-en-cuba-es-llamar-a-eu-bruno-rodriguez/

(14)       https://rebelion.org/por-que-un-cambio-de-regimen-en-libia/

(15)       https://www.rtve.es/noticias/20220828/decenas-muertos-combates-milicias-tripoli-libia/2398863.shtml

(16)       https://rebelion.org/discusiones-sobre-la-tragedia-siria/

(17)       https://misionverdad.com/eeuu-roba-mas-de-80-de-la-produccion-petrolera-de-siria-por-dia

(18)       https://t.co/K1cdbJMwyr

(19)       http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/18/estados-unidos-participo-en-350-golpes-de-estado-revelo-investigacion-video/

(20)       https://t.co/vk9vdnpeQQ

(21)       https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200930/venezuela-perdio-99-por-ciento-ingresos-petroleros-8134138

(22)       https://www.elpais.cr/2022/08/23/cepal-aumenta-proyeccion-de-crecimiento-del-pib-de-venezuela-a-10-en-2022/

(23)       https://elpais.com/internacional/2019/11/14/actualidad/1573753809_786048.html

(24)       https://elpais.com/internacional/2019/12/15/america/1576427053_816944.html

(25)       https://elpais.com/internacional/2022-08-28/de-presidente-a-candidato-guaido-se-prepara-para-competir-en-las-primarias-de-la-oposicion-venezolana.html

(26)       https://www.pagina12.com.ar/476970-odian-la-alegria-y-el-amor-peronistas

(27)       https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563687961631268864

(28)       https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563348742916698112

(29)       https://twitter.com/patriciajaniot/status/1564322836537192448

(30)       https://www.lavanguardia.com/internacional/20220831/8491374/israel-condena-12-anos-prision-director-gaza-ong-word-vision.html

(31)       https://elpais.com/espana/2022-02-12/juana-ruiz-he-sido-utilizada-por-israel-por-ser-espanola-y-palestina.html

(32)       https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/296356-aumenta-a-48-el-numero-de-muertos-por-la-operacion-aerea-israeli-en-la-franja-de-gaza

(33)       https://t.co/f0nMVHyxqy

 

Kuba: Krise der Stromversorgung oder die Auswirkungen eines Krieges?

Übersetzung und Untertitel: Angelika Becker

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación.- Die Krise der Stromversorgung in Kuba, die Stromabschaltungen sind eine internationale Nachricht wert (1). Die Ursache ist offensichtlich und objektiv vorhanden: die technologische Anfälligkeit der Kraftwerke eine Landes ohne Devisen und unter Blockade der USA (2). Aber was wir lesen ist, dass dies dem  „Scheitern des Kommunismus“ (3) geschuldet ist, „einem angeblichen gescheitertem Staat“ (4). Allerdings gibt es auch in Puerto Rico, mit einem privatisierten Stromnetz, ständige Stromunterbrechungen (5). Soll das auch Schuld des Kommunismus sein?

Ja, es gibt in Kuba protestierende Gruppen, verzweifelt wegen der Unterbrechungen des Lichts, aber sie verkünden uns, dass die Leute so „ihre Unzufriedenheit mit dem Regime“ zeigen und auf „die Straßen gehen, um Freiheit zu fordern“(6). Aber was passiert in Puerto Rico: die Polizei schießt mit Tränengas, aus kürzester Entfernung, auf die Protestierer wegen der Stromabschaltungen (7), oder sie schlagen Journalisten (8) -  warum lesen wir dabei keine Begriffe wie „Regime“, „Repression“ oder „Freiheit“?

Dabei hat es in Kuba in den Zeiten der Inflation keine Preissteigerung für das Licht gegeben, in Puerto Rico hingegen um 60 % (9). In Kolumbien, einem Erdöl fördernden Land mit hohen ausländischen Investitionen, gibt es sogar noch eine halbe Million Wohnungen ohne jeden Stromanschluss (10)(11). Im Gegensatz dazu liegt die Elektrifizierung gemäß der Daten der Weltbank in Kuba bei nahezu 100% (12). Haben Sie darüber etwas gelesen?

Und die Rhetorik des „gescheiterten Staats“ - heute angewandt auf Kuba – ist immer verbunden mit der Forderung – direkt oder verschleiert – nach einer „humanitären Intervention“ seitens der USA. Das ist letztlich das Ziel, um den Kreis zu schließen: Washington verstärkt die Blockade bis zum äußersten, um soziale Unruhen auf die Spitze zu treiben, Unregierbarkeit zu erzeugen und eine unkontrollierbare Emigration hervorzurufen. Danach präsentiert man sich als „rettende Hand“ in dieser provozierten Krise (13). Den Rest der Geschichte kennt man ja. Z.B. die von Libyen, das von einem Land mit den höchsten Indikatoren der menschlichen Entwicklung in Afrika (14) zurückfiel, in diesem Fall auf einen echten „gescheiterten Staat“, mit zwei Regierungen und permanentem Bürgerkrieg (15). Oder der Fall von Syrien, wo die USA, nachdem sie einen zehnjährigen Bürgerkrieg (16) angezettelt haben, nun weiterhin das Erdöl des Landes rauben, in einer Größenordnung von 66.000 Barrel täglich (17). Ohne dass dieses die Medien auch nur das Geringste interessiert.

Und die Regierung der USA selbst hat seit ihrer eigenen Unabhängigkeit rund 400 militärische Interventionen durchgeführt (18). Seit 1982 hat sie teilgenommen an 350 Staatsstreichen, 150 davon waren erfolgreich (19). Im vergangenen Juli hat der nationale Sicherheitsberater in der Regierung Trump, John Bolton, lächelnd eingestanden, selbst direkt an verschiedenen Staatsstreichen teilgenommen zu haben (20). Es sind diese antidemokratischen Streiche des Weißen Hauses, für die die „freie Presse“ Sympathie entwickelt.

Venezuela: Die Blockade der USA hat es geschafft, bis zu 99 % aller Erdöl-Einkommen zunichte zu machen (21). Mit dramatischen sozialen Folgen, ähnlich wie in Kuba. Dennoch wird erwartet, dass in diesem Jahr die venezolanische Wirtschaft um nicht weniger als10 % wächst (22). Und das heißt, dass die politische, ökonomische und mediale Belagerung von Caracas definitiv gescheitert ist. Wollen Sie ein Beispiel dafür? Die Tageszeitung „El País“ hat bis vor kurzem Juan Guaidó als Interims-Präsident mit der Anerkennung von mehr als 50 Ländern geführt (23)(24), den hat sie jetzt zu einem „oppositionellen Kandidaten“ degradiert (25). Aber die Wunden des Wirtschaftskrieges gegen das Volk von Venezuela wird noch lange brauchen, sich davon zu erholen. Und die Schuldigen finden sich in den Zeitungsarchiven: die Regierungen, politischen Parteien und Journalisten, die einen putschistischen Hampelmann anerkannten, den Donald Trump eingesetzt hatte.

Heute ist es die Vizepräsidentin von Argentinien, Cristina Fernández, die juristischer Verfolgung ausgesetzt ist, damit sie nicht bei den nächsten Wahlen kandidieren kann. Ähnliches hat Lula in Brasilien erlitten. Es gibt nicht einen einzigen Beweis gegen sie, aber die den Urteilsspruch diktieren, sind die Medien, wo es keinen Unschuldsvermutung gibt. Die Journalistin von Univision, Patricia Janiot sagt, dass die Aktionen des Volkes zur Unterstützung von Kristina „ungewöhnlich“ sind, weil wir bisher keinen einzigen Beweis ihrer Unschuld gesehen haben“ (27). Wörtlich so. Ganz gewiss nicht konnte man hören, dass Patricia Juniot in früheren Jahren Klage erhoben hätte wegen des Mordes an ihren Berufskollegen in Mexiko oder Kolumbien. Nein, aber jetzt (28)(29). Nämlich dann, wenn es in beiden Ländern fortschrittliche Regierungen gibt, die ihr nicht gefallen.

Wir wollen jetzt von der Justiz sprechen. Weil man in Israel gerade den Palästinenser Mohamed al Halabi, in Gaza Direktor der NGO World Vision, zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt hat, weil er angeblich Gelder zur Organisation Hamas umgeleitet hat (30). Diese NGO mit Sitz in New York hatte, genauso wie ihr Hauptgeldgeber, die Regierung von Australien, hatte schon auf verschiedenen Wegen Rechnungsprüfungen durchgeführt, die keine irregulären Operationen aufgedeckt haben. Vor einem Jahr wurde die spanische Entwicklungshelferin Juana Ruiz zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt wegen des gleichen Vorwurfs (31). Und wir reden jetzt von Israel. Verhängt oder hebt Strafen auf... und beeinflusst Leitartikel.

Anfang diesen Monats August töteten neue Bombardements von Israel auf Gaza 48 Personen, 17 davon Jungen und Mädchen (32). Und auf Palästina, Echo und Symbol der Welt, in der wir leben, werfen Flugzeuge, im Wert von 20 Millionen Dollar, Raketen im Wert von 100.000 Dollar, und diese ganze Reise kostet 6000 Dollar pro Stunde, und töten mit jeder Rate Personen, die dort unten mit weniger als einen Dollar pro Tag leben (33). Bis zum nächsten Mal.

 1. https://www.americateve.com/raul-castro/apagones-cuba-obligan-raul-castro-salir-y-dar-la-cara-n1148819
 2. http://www.cubadebate.cu/opinion/2022/08/31/sin-amnesia/
 3. https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/vocero-regimen-aguantaria-millon-de-apagones
 4. https://www.cubanet.org/destacados/cuba-estado-fallido-y-crisis-humanitaria/
 5. https://www.dw.com/es/cientos-protestan-en-puerto-rico-contra-empresa-el%C3%A9ctrica/a-62934380
 6. https://www.cibercuba.com/noticias/2022-08-19-u1-e199370-s27061-protestas-varios-municipios-cuba-apagones
 7. https://twitter.com/ldejesusreyes/status/1563202921998589958?t=2YpK6c72cllwInRXCcvEjA&s=03
 8. https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/protesta-luma-energy-puerto-rico-gases-lacrimogenos-arrestos
 9. https://es.finance.yahoo.com/noticias/cientos-personas-protestan-empresa-el%C3%A9ctrica-014324736.html
 10. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892
 11. https://twitter.com/may99672027/status/1534751620923281408
 12. https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CU
 13. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/mundo/pedir-intervencion-humanitaria-en-cuba-es-llamar-a-eu-bruno-rodriguez/
 14. https://rebelion.org/por-que-un-cambio-de-regimen-en-libia/
 15. https://www.rtve.es/noticias/20220828/decenas-muertos-combates-milicias-tripoli-libia/2398863.shtml
 16. https://rebelion.org/discusiones-sobre-la-tragedia-siria/
 17. https://misionverdad.com/eeuu-roba-mas-de-80-de-la-produccion-petrolera-de-siria-por-dia
 18. https://t.co/K1cdbJMwyr
 19. http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/18/estados-unidos-participo-en-350-golpes-de-estado-revelo-investigacion-video/
 20. https://t.co/vk9vdnpeQQ
 21. https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200930/venezuela-perdio-99-por-ciento-ingresos-petroleros-8134138
 22. https://www.elpais.cr/2022/08/23/cepal-aumenta-proyeccion-de-crecimiento-del-pib-de-venezuela-a-10-en-2022/
 23. https://elpais.com/internacional/2019/11/14/actualidad/1573753809_786048.html
 24. https://elpais.com/internacional/2019/12/15/america/1576427053_816944.html
 25. https://elpais.com/internacional/2022-08-28/de-presidente-a-candidato-guaido-se-prepara-para-competir-en-las-primarias-de-la-oposicion-venezolana.html
 26. https://www.pagina12.com.ar/476970-odian-la-alegria-y-el-amor-peronistas
 27. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563687961631268864
 28. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1563348742916698112
 29. https://twitter.com/patriciajaniot/status/1564322836537192448
 30. https://www.lavanguardia.com/internacional/20220831/8491374/israel-condena-12-anos-prision-director-gaza-ong-word-vision.html
 31. https://elpais.com/espana/2022-02-12/juana-ruiz-he-sido-utilizada-por-israel-por-ser-espanola-y-palestina.html
 32. https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/296356-aumenta-a-48-el-numero-de-muertos-por-la-operacion-aerea-israeli-en-la-franja-de-gaza
 33. https://t.co/f0nMVHyxqy
   

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv

Telegram: https://t.me/cubainformacion
Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo

Especiales
Gestire la protesta: lezioni da Cuba per il mondo? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Wie man mit Protesten umgeht – Lehren aus Kuba für ...
Cuba ed Ecuador: patetiche menzogne sugli assalti alle ambasciate (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Kuba und Ecuador: pathetische Lügen ü...
Avallare Israele, condannare Cuba: il cinismo infinito (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Für Israel bürgen, aber Kuba verurteilen, das is...
Lo último
Premio a la inventiva estudiantil
trabajadores.cu - (Foto: Gloria Morales Companioni).- Se desarrolló en el Municipio Especial Isla de la Juventud la Exposición Municipal de Círculos de Interés y Sociedades Científicas, en diferentes escenarios...
Ver / Leer más
Todos los colores de la diversidad
Gabriela Orihuela - Alma Mater / Fotos: Jorge Luis Sánchez Rivera.- En la tarde del pasado sábado 11 de mayo se realizó la Conga contra la Homofobia y la Transfobia en la capital cubana; activistas, miembros del colectivo LGTBIQA...
Ver / Leer más
Cuba conmemora el Día Naranja
Canal Caribe Alterno.- El mundo conmemora otra jornada de 25, marcada como Día Naranja, un espacio más para la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. El Día Naranja, una campaña respaldada por...
Ver / Leer más
Actualidad energética en Cuba
Canal Caribe Alterno.- El director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, ofrece una actualización del sistema eléctrico nacional al periodista Bernardo Espinosa....
Ver / Leer más
La Columna
Lista de países terroristas
Por Lorenzo Gonzalo*/Foto Virgilio Ponce -Martianos-Hermes-Cubainformación-Radio Miami.- Recientemente nos enteramos de que Los Estados Unidos elimina a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente contra el terrorismo. Aunque ...
La Revista