Sciogliere i nodi di tre anni di offensiva trumpista contro Cuba (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Défaire les nœuds de trois ans d’offensive trumpiste contre Cuba (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΟΥΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ CC ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 


En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Desatar los nudos de tres años de ofensiva trumpista contra Cuba

Cubainformación TV – Basado en un texto de Randy Alonso Falcón –  Al Mayadeen.- En menos de dos años, desde el restablecimiento de relaciones en diciembre de 2014, Cuba y EEUU firmaron 22 acuerdos en ciencia, salud, deporte o cultura. Que, aunque Donald Trump sepultó bajo una cortina de sanciones, aún existen.

En junio de 2017, ante un enervado auditorio en Miami, Trump firmó una Directiva Presidencial, que anticipó lo que venía: 240 medidas punitivas contra Cuba, más de una por semana, hasta el final de su mandato.

La Casa Blanca se lanzó a la yugular de la economía cubana. Prohibió viajes y compras, estranguló el envío de remesas, persiguió con saña las transacciones financieras, impidió la llegada de combustible, ahuyentó la inversión extranjera, e incluso expulsó de Cuba a la única compañía de EEUU con licencia de inversión, la hotelera Marriot.

Saboteó los intercambios educativos, culturales, deportivos, científicos… Todo para festejo de la mafia fascista de Miami.

Si Joe Biden decidiera regresar a la política de Obama hacia Cuba, deberá desatar incontables nudos legislativos. Y enfrentarse, también, a una enorme presión política y mediática. En este terreno se enmarcan los últimos shows, financiados desde Washington, de supuestos artistas y periodistas “disidentes”.

La ofensiva de Trump, con guión de Marco Rubio, duró tres años. Pero Biden puede regresar al diálogo y revertir las sanciones en mucho menos tiempo. Hoy, además, con una mayoría legislativa que Obama… no tuvo.

 

Sciogliere i nodi di tre anni di offensiva trumpista contro Cuba

Traduzione: Francesco Monterisi

In meno di due anni, dal ripristino delle relazioni nel dicembre 2014, Cuba e USA hanno firmato 22 accordi in materia di scienza, salute, sport o cultura. Che, sebbene Donald Trump abbia sepolto sotto una cortina di sanzioni, esistono ancora.

Nel giugno 2017, davanti ad un snervato uditorio a Miami, Trump ha firmato una Direttiva Presidenziale, che anticipava ciò che doveva venire: 240 misure punitive contro Cuba, più di una a settimana, fino alla fine del suo mandato.

La Casa Bianca si è lanciata alla giugulare dell'economia cubana. Ha vietato i viaggi e gli acquisti, ha strangolato l'invio di rimesse, ha perseguito ferocemente le transazioni finanziarie, ha impedito l'arrivo di carburante, ha spaventato gli investimenti stranieri e ha persino espulso da Cuba l'unica società USA con licenza di investimento, l'alberghiera Marriott.

Ha sabotato gli scambi educativi, culturali, sportivi, scientifici ... Tutto per la gioia della mafia fascista di Miami.

Se Joe Biden decidesse di tornare alla politica di Obama verso Cuba, dovrà sciogliere innumerevoli nodi legislativi. Ed anche scontrarsi con un'enorme pressione politica e mediatica. In questo campo s’inquadrano gli ultimi spettacoli, finanziati da Washington, di presunti artisti e giornalisti "dissidenti".

L'offensiva di Trump, con copione di Marco Rubio, è durata tre anni. Ma Biden può tornare al dialogo e annullare le sanzioni in molto meno tempo. Oggi, inoltre, con una maggioranza legislativa che Obama… non ha avuto.

 

Défaire les nœuds de trois ans d’offensive trumpiste contre Cuba

Traduction : Rose-Marie LOU

Cubainformacion TV - Basé sur un texte de Randy Alonso Falcón - Al Mayadeen.

- En moins de deux ans, depuis le rétablissement des relations en décembre 2014, Cuba et les États-Unis signèrent 22 accords dans les domaines de la science, la santé, le sport ou la culture. Qui, bien que Donald Trumples ait enterrés sous un rideau de sanctions, existent encore.

En juin 2017, devant un auditoire excité à Miami, Trumpsigna une directive présidentielle, qui anticipa ce qui allait venir : 240 mesures punitives contre Cuba, plus d’une par semaine, jusqu’à la fin de son mandat.

La Maison Blanche se jeta à la jugulaire de l’économie cubaine. Elle interdit les voyages et les achats, étrangla les envois de fonds, poursuivit avec acharnement les transactions financières, empêcha l’arrivée de carburant, chassa les investissements étrangers, et expulsa même de Cuba la seule compagnie d’investissement des États-Unis, l’hôtelière Marriott.

Elle sabota les échanges éducatifs, culturels, sportifs, scientifiques... tout ça pour la réjouissance de la mafia fasciste de Miami.

Si Joe Biden décidait de revenir à la politique d’Obama à l’égard de Cuba, il devra débloquer d’innombrables nœuds législatifs. Et aussi faire face à une énorme pression politique et médiatique. C’est sur ce terrain que s’inscrivent les derniers spectacles, financés depuis Washington, de prétendus artistes et journalistes "dissidents".

L’offensive de Trump, sur scénario de Marco Rubio, a duré trois ans. Mais Biden peut revenir au dialogue et inverser les sanctions en moins de temps. Aujourd’hui, en plus, avec une majorité législative qu’Obama... n’avait pas.

 

ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΟΥΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

La Red Solid@ria Griega

ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014, Η ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ 22 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ΠΑΡ ΌΛΟ ΠΟΥ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΑΜΠ ΚΡΥΦΤΗΚΕ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2017, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ «ΕΧΤΡΕΜ» ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΙΑΜΙ,Ο ΤΡΑΜΠ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 240 ΜΕΤΡΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ ΕΝΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ.

O ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΦΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΔΙΩΞΕ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΚΔΙΩΞΕ ΤΙΣ ΞΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ   ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ “MARRIOT”.  ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΕ  ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΙΑΜΙ.

ΑΝ Ο ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΠΑΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΑΜΕΤΡΗΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΥΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΝΤΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΩΟΥ ΑΠΌ ΔΗΘΕΝ «ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ» ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ, ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ MARCO RUBIO ΔΙΗΡΚΕΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΛΛΑ Ο ΜΠΑΙΝΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΈΨΕΙ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΌΝΟ. ΣΗΜΕΡΑ,  ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΑ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΟΥ Ο ΟΜΠΑΜΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ.

 

Edición: Ane Lópes. Presentación: Lázaro Oramas. Edición gráfica: Esther Jávega. Redacción: José Manzaneda.

 

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion
https://twitter.com/cubainformacion
https://www.instagram.com/cubainformacion/
https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos
Telegram: https://t.me/cubainformacion

Especiales
L'altissimo costo, per il popolo cubano, della pace in Colombia (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). Le coût si élevé pour le ...
La CIA e l'opinione pubblica interna di Cuba (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La CIA et l’opinion publique interne de Cuba (Version fran...
Crisi a Cuba: “La povertà passa: ciò che non passa è il disonore” (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso). La crise &agra...
Lo último
La Columna
La Revista